FORTYFIKACJE GDAŃSKA

serwer czynny od 8 do 23zdjecie

Strona "Fortyfikacje Gdańska" ma za zadanie ocalić od zapomnienia i zwrócić uwagę na ciekawe zakątki Gdańska mogące służyć za cel zarówno do wycieczek pieszych jak i rowerowych.
Zachowane dziś fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska nadal imponują pod względem skali. Mozna zaobserwować przeplatające się style fortyfikacji od średniowiecznych poprzez nowożytne a kończąc na współczesnych . W dużych miastach europejskich, w których zbudowano podobne fortyfikacje zostały prawie całkowicie zlikwidowane ustępując miejsca potrzebom rozwijających się aglomeracji.
Na naszych oczach niszczeją, lub niszczone są pozostałości wspaniałego dzieła sztuki inżynierskiej, militarnej i architektonicznej, jakim był system obronny Gdańska i związane z nim urządzenia hydrotechniczne.
Niszczeją również współczesne systemy fortyfikacji obronnych , będących ciekawostką budowli militarnych.
Na stronie serwisu przedstawione są galerie fotograficzne z wybranych miejsc oraz filmy . Również są umieszczone opisy poszczególnych zakątków i uwagi co do możliwości zwiedzania.

Uwaga na "wilcze dołki" pozostałe po kopaniu bursztynu w nadmorskim obrębie leśnym.

W galeriach fotograficznych i filmowych przedstawione są takie miejsca jak :
♦Westerplatte
♦25 Bateria Artylerii Stałej(dziala 130 mm)
♦Umocnienia Obrony Przeciwdesantowej po 1950r.
♦Bateria Wiejska (Dorfbatterie ,haubice 28,3 cm)
♦Bateria Portowa (Hafenbatterie)
♦Bateria Plażowa (Strandbatterie,dziala 21 cm, od 1908 15 cm)
♦Bateria Leśna (Forstbatterie, haubice 28,3 cm)
♦Bateria Zatokowa (Buchtbatterie, dziala 15cm)
♦Bateria Wydmowa (Dünenbatterie, haubice 24 cm)
♦Góra Gradowa (Góra-Hagelsberg)
♦Bastiony Gertrudy , Źbika i Wilka
♦Biskupia Górka
♦Twierdza Wisłoujście
♦Szaniec Jezuicki ( Jesuiterschanze)
♦Mewi Szaniec (Möwenschanze,dziala 21 cm)
♦Mała Zbrojownia
♦Schrony przeciwlotnicze 1939-1945r

Oriętacyjna Mapa rozmieszczenia opisywanych Fortyfikacji


mapa